Xilanh (Ống tiêm) 500ml, 350ml, 300ml, 250ml, 200ml, 150ml, 100ml, 80ml, 60ml, 20ml

12,000 122,000 

– Dung tích các loại xilanh (Ống tiêm) gồm:

20ml, 60ml, 80ml, 100ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml, 200ml, 300ml, 350ml, 500ml

Chú ý: Sản phẩm không kèm theo kim tiêm, nếu cần bạn có thể mua thêm kim tiêm tại shop nếu muốn.

  • 20ml
  • 60ml
  • 80ml
  • 100ml
  • 150ml
  • 200ml
  • 250ml
  • 300ml
  • 350ml
  • 500ml
Xóa

Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng nên hàng hóa khi gửi đi sẽ được thay tên sản phẩm ngoài bao bì nếu khách hàng yêu cầu (Xem thêm)